Meny

Diakoni

Kyrkans uppdrag att uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd.

Du känner igen en diakon på de gröna kläderna och halsbandet med duvan. Diakonernas symbol, duvan, står för både den helige ande och Noas duva, som kommer med bud om ett nytt liv.

Solna församlings diakoner arbetar med enskilda samtal, sorgegrupper, gemenskaps-samlingar och träffar, utflykter, läger, gudstjänster, andakter, studiecirklar och mycket annat.

Kontakta gärna diakonen om du
– vill ha någon att tala med
– vill vara med i någon gemenskapsgrupp i församlingen
– vill vara till hjälp för andra

Diakoni - vad innebär det?

  • Att stödja människor i kontakt med myndigheter, påtala missförhållanden i samhället, söka efter orsaker till dessa förhållanden samt vara en röst för den som ingen röst har.
  • Diakonins främsta mål är att stötta människor som har det svårt, ge människor redskap att bryta negativa mönster.
  • Ett själavårdssamtal kan handla om allt mellan himmel och jord.
    Tillsammans hjälps vi åt att skapa form och struktur utifrån ditt behov.
    Ring så ordnar vi tid. 

Ekonomiskt stöd som förmedlas av Solna församling                      
Solna församling delar ut sommar- och julgåva, i form av ett tillfälligt ekonomiskt stöd till behövande.

Under rådande omständigheter ligger vår handläggning av sommar- och julgåva nere tills vidare. (Uppdaterat 22 september, 2020)

Diakoni - ett av kyrkans viktigaste uppdrag

Det medmänskliga arbetet har länge bedrivits inom kyrkan, och många frivilliga engagerar sig i det. Men för att ta ett särskilt ansvar för det diakonala arbetet viger Svenska kyrkan diakoner vid sidan av präster och biskopar. I sin vigning lovar diakonerna att uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, att försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen och att möta medmänniskor med varsamhet och aktning.