Diakoner

Diakoner ansvarar för kyrkans sociala arbete. Du kan kontakta oss i ärenden som berör enskilt samtal, sorgegrupper, fonder och öppen verksamhet. Vi har tystnadsplikt.