Foto: Magnus Aronson/IKON

Bergshamra barnkörer

Kom och sjung med oss i Bergshamra. Just nu har vi en paus i barnkörsverksamheten, vi återkommer med ny info i februari.

Vårterminen 2021

Minikör för 4-5 år
torsdagar kl 16:30-17 -- Obs! FULLT --

Barnkör för 6-7 år 
torsdagar kl 17-17:40  -- Obs! FULLT --

Diskantkör för årskurs 2 + 3
onsdagar kl 17-17:45

 

Unga röster för årskurs 4 och uppåt
onsdagar kl 17:45-18:30

Körledare: Helena Eliasson

För frågor kontakta helena.m.eliasson@svenskakyrkan.se
Anmälan hittar du här 

Glädjen att sjunga tillsammans är ett rättesnöre för mig som ledare.

Sångerna sträcker sig över en bred skala - vi sjunger både profana och andliga sånger varje gång vi träffas. Två gånger per termin medverkar vi i kyrkans familjegudstjänst. Vi gör ett Luciaframträdande före juluppehållet och en sommarkonsert före sommaren.
 
Väl mött i Bergshamra kyrka!
Helena Eliasson
Körledare
Tel 08 546 646 56