Foto: magnus aronson ikon

Öppna förskolan Solvändan - Vi ställer om till utomhusverksamhet

På Kyrkans öppna förskola Solvändan kan du träffa andra föräldrar och barn! Vi ses utomhus - det är lite annorlunda, men lika roligt!

Information gällande covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och arrangerar våra verksamheter så ansvarsfullt som möjligt.

  • Max 8 deltagare i verksamheter och gudstjänster.
  • För att vara säker på att få en plats krävs anmälan till gudstjänster och övrig verksamhet, se mer information i kalendern eller ring 08-546 646 00.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har någon symptom som gör att du kan vara smittsam.

 I nuläget vänder vi oss till vårdnadshavare med barn 0-5 år icke inskrivna på andra förskolor. Vi anpassar verksamheten efter den rådande situationen och begränsar bland annat antalet besökare till:

- En vårdnadshavare per familj
- Begränsat antal
- Anmälan i förväg

Du kan besöka oss under ett pass per dag. För att göra det måste du anmäla dig via telefon. Det görs samma dag som du vill besöka oss med start från kl 07.30 på tfn: 08-546 646 23 (med ett uppehåll mellan 12.00-12.30).

Öppettider måndag- fredag:

Pass 1: 08.30 – 11.30
Pass 2: 12.30 – 15.30 

Tills dess att Kyrkans öppna förskola i Kyrkans hus, Skytteholmsvägen 14, öppnar igen möter du även pedagogerna därifrån på Solvändan. 

 Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förutsätter att även du följer dem och besöker oss endast om du och ditt/dina barn är friska och symptomfria.

ADRESS
Fridensborgsvägen 110, Järvastaden

telefon

08-546 646 23

e-post

solna.solvandan@svenskakyrkan.se

Följ oss på Facebook!

För att få information om avvikande öppettider och annan relevant information.

Det här är vad Solvändan erbjuder (under icke-corona tider): 

  • Drop-in
  • Gratis
  • Sångsamling
  • Spädbarnsmassage
  • Möjlighet att värma medhavd mat
  • Fika till försäljning