Sollentuna församlings musiker Karin Runow har tilldelats Svenska kyrkans liturgipris 2021.  

"Karin Runow står för en rik produktion av musikaler och sånger för barn som blivit använda i församlingar i hela landet."

Grattis Karin Runow!
Sollentuna församling kan stolt meddela att vår musiker Karin Runow har tilldelats Svenska kyrkans liturgipris 2021.  

Liturgipriset ska belöna pågående arbete med nyskapande musik, dramaturgi, text och predikan. Det ska också uppmuntra arbete med att på olika sätt skapa delaktighet i gudstjänsten.

 Läs mer om priset och motivering här​