Gravsättning av aska i minneslund på Silverdals griftegård

En gravsättning i minneslund är helt anonym och utan närvaro av anhöriga. Den gravsattes namn finns dock registrerat i församlingens gravbok. Påsen med aska grävs ner om inte särskild önskan om spridning görs. Gravsättning av aska i minneslund görs ej vintertid.