Gravsättning av aska i minneslund på Silverdals griftegård

En gravsättning i minneslunden är helt anonym och utan närvaro av anhöriga vid gravsättning.

Den gravsattes namn finns registrerad i församlingens gravbok. När gravsättningen är gjord skickas ett sk. Minnesblad till anhörig. 

Minneslundspåsen med aska grävs ner i minneslundens gravsättningsområde. Gravsättningar i minneslunden görs ej vintertid.

En ansökan ska göras till kyrkogården för att få gravsättas i Minneslunden. Blankett finns längst ner på följande sida: https://www.svenskakyrkan.se/sollentuna/olika-satt-av-gravsattning