Olika gravsättningar

Gravsättning är alltid kostnadsfri. På Sollentunas kyrkogårdar finns följande gravsättningsmöjligheter:

Silverdals griftegård
- Kistgrav Så här går gravsättningen till
- Urngrav Så här går gravsättningen till
- Askgravplats (endast för folbokförda i Sollentuna) Så här går gravsättningen till
- Utströende av aska i minneslund Så här går gravsättningen till
- Nedgrävning av aska i minneslund Så här går gravsättningen till
 
 Sollentuna kyrkogård
- Kistgrav Så här går gravsättningen till
- Urngrav Så här går gravsättningen till
- Askgravlund Så här går gravsättningen till
- Askgravplats Så här går gravsättningen till
- Kolumbarium för folbokförda i Sollentuna Så här går gravsättningen till
- Nedgrävning av aska i minneslund Så här går gravsättningen till

S:t Eriks begravningsplats
- Askgravlund Så här går gravsättningen till
- Askgravplats Så här går gravsättningen till

Gravering av namnskylt kostar 2 500 kr.

Ett miljövänligt alternativ
Den askurna som församlingen erbjuder är tillverkad i miljövänlig bark och kostar 600 kr.

Låna urna

Församlingen lånar ut urnor för urngravsättnig.

Miljövänlig urna

Ett miljövänligt alternativ.