Foto: Linda Mickelsson /IKON

Steg för steg – så går det till att gifta sig

Bröllop, giftermål, vigsel. Kärt barn har många namn. I vigselgudstjänsten förenas två personer i äktenskapet. De lovar att leva med varandra i livslång trohet, dela livets glädje och sorg.

Hindersprövning

Det finns i huvudsak två grundkrav som måste uppfyllas innan vigseln kan äga rum

För att få gifta sig i Svenska kyrkan – eller i Svenska kyrkans ordning – krävs att åtminstone den ena parten är medlem i Svenska kyrkan. Man behöver däremot inte vara konfirmerad.
Man måste ha ansökt om hinderprövning och fått ansökan godkänd. Detta gör man hos Skatteverket. Intyget man får berättar att det inte föreligger några hinder för äktenskapet. Hinder för äktenskapet är att en eller båda parter redan är gift eller att man är släkt på för nära håll. Om man är under 18 år krävs särskilt tillstånd.
Blankett för hindersprövning kan laddas ner på Skatteverkets hemsida. Den fylls i av båda parter tillsammans. Intyget man får är giltigt i fyra månader så gör inte ansökan för tidigt!

Samtidigt med ansökan skickar man in en blankett där man anger vilket eller vilka efternamn man kommer att bära efter vigseln (tänk på att ni kan behöva ansöka om nytt pass, körkort och så vidare om ni byter namn.)

För själva vigseln behövs en präst, två vittnen och en eller två ringar, efter eget val.

Bokning av präst och kyrka

För att boka en vigsel hör ni av er till församlingen där de hjälper er att bestämma präst och i vilken kyrka vigseln ska äga rum. Om ni redan vet vilken präst och kyrka ni vill ha kontaktar ni prästen och församlingen där kyrkan ligger direkt. Om ni vill gifta er på en annan plats än i en kyrka får ni komma överens om detta med prästen.

Vigselsamtal före gudstjänsten

Samtalet med prästen sker ofta på plats i kyrkan. Det är praktiskt eftersom en viktig del ofta är att tillsammans gå igenom vigselritualen, se hur man ska gå och stå, hur man gör med ringar och bukett, var tärna eller brudnäbb ska finnas, hur gästerna ska sitta etc. Det är viktigt för att skapa trygghet hos brudparet inför vigseln och ”vara där” när det händer istället för att oroa sig för att man gör fel. Ta gärna med frågor, tankar, önskemål om psalmer och musik. För den som tänkt göra ett programblad till vigseln är det bra att vänta till efter samtalet med prästen. Det kan också finnas annat att prata eller fråga om, tveka inte att ta upp det som känns angeläget.

Utformning av vigselgudstjänsten

Vigselgudstjänsten följer en speciell ordning men det finns delar av gudstjänsten som brudparet kan påverka. Under vigselsamtalet kommer ni överens med prästen om utformningen av gudstjänsten. Att välja psalmer, musik och text till vigseln är att sätta sin personliga prägel på ceremonin. Prata gärna med kantorn eller den som ska framföra musiken för att få råd och tips. Tänk på att kontrollera med den som ska framföra musiken att de kan spela de psalmer och den musik som ni valt.

Bokning av dop och vigsel

Dop och vigsel: Tfn 08-505 514 00
Måndag- Fredag 09.00-16.00. 
Lunchstängt mellan 12.00-13.00
E-post: sollentuna.bokning@svenskakyrkan.se

Var gärna ute i god tid när ni bokar vigsel. Om ni bokar långt innan vet vi inte alltid vilken präst som ska viga er eller musiker som ska spela, men det får du veta i god tid. Minst en av er måste vara medlem i Svenska kyrkan för att få gifta er i kyrkan.

Läs mer om vigsel

Allt inför din vigsel här

Vigselgudstjänstens ordning här