Hur fungerar Sollentuna Kvinnojour?

3 november kl. 19.00 kommer representanter för Kvinnojouren i Sollentuna och Unizon på besök till Turebergskyrkan och berättar om vilken verklighet de möter.