Foto: Sollentuna församling

KULTUREBERG i Turebergskyrkan

Vi bjuder in intressanta gäster som bidrar till att hålla viktiga samhällsfrågor levande. Utifrån val av gäster vill vi visa på Svenska Kyrkans grundläggande värderingar.

Vad är KULTUREBERG

KULTUREBERG är samlingsnamnet under vilket Sollentuna församling bjuder in spännande och intressanta gäster som bidrar till att hålla viktiga samhällsfrågor levande. Utifrån val av gäster vill vi visa på Svenska Kyrkans grundläggande värderingar.

Tid: Första torsdagen i varje månad kl. 19.00 – 20.30 (med uppehåll under sommar och årsskifte)

kl. 19.00 Föredrag alternativt samtal med den inbjudna gästen och Per Öijerstedt, präst i Sollentuna församling.
kl. 9.45 kort paus med förfriskningar
kl. 20.00 frågor/diskussion där alla är välkomna att delta.
Kvällen avslutas sedan med en IONA andakt. 
Plats: Turebergskyrkan

Caféet är öppet hela kvällen så det går bra att komma tidigare. Vi serverar soppa och pannkaka från kl. 17.30 (60 kr/person)

Exempel på några tidigare gäster:

3 feb: Diamant Salihu. Tema: Gängbrottslighet
3 mars: KG hammar & Lotta Fång. Tema: Fred
7 april: Björn Wiman. Tema: Klimathotet

KULTUREBERG i vår

6 april – Skärtorsdagen
I dag ersätts Kultureberg med en skärtorsdagsmässa 

4 maj  2023 

David Thurfjell – Religionshistoriker som analyserar religiositeten i vårt svenska sekulära samhälle
Hur gestaltar sig denna religiositet i vårt land och vilka uttryck tar den sig? 
Vi kommer också att samtala om David Thurfjells senaste bok "En lockton i ödemarken: Om människans förmåga att besjäla världen". 

Ex på andra böcker David har skrivit:
”Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen”  
”Granskogsfolk: Hur naturen blev svenskarnas religion.” 

1 juni 2023 
Charlotte Frycklund gästar Kultureberg– Hon har skrivit böcker om de ofta bortglömda kvinnorna i Bibeln
”Bibelns kvinnor-101 möten med kända och okända systrar.” 
”Marias många systrar” Hur hittar vi den som ingen nämner? Vad kan det ha dykt upp för kvinnor i Marias väg? Vilka systrar kan vi lära känna genom henne?  
Berättelsen om Maria, mamma till Jesus, är ett av de starkaste kvinnoporträtten i Bibeln. Runt om henne finns många fler kvinnor – några namngivna, andra bara om-nämnda och många som vi kan ana i skuggorna om vi anstränger oss. 
Musik: Laurentii damkör sjunger sånger om kvinnor i Bibeln, dir: Ewa Lena Kansbod 
 
 KULTUREBERG i höst

5 oktober 2023 
Ärkebiskop emerita Antje Jackelen gästar Tureberg
Den 15 oktober 2013 valdes Antje Jackelén till ärkebiskop i Svenska kyrkan. Från 2007 till ärkebiskopsvigningen 15 juni 2014 tjänade hon som biskop i Lunds stift.  Efter åtta år som Svenska kyrkans främsta företrädare lade ärkebiskop Antje Jackelén ned staven och lämnade uppdraget. 

 

 

Intervju med Lena Bernell om när hon "kom ut" som HBTQI + person

Vi har ställt några frågor till Lena Bernell som kommer till KULTUREBERG och pratar HBTQ-frågor. Delar av intervjun finns i församlingens annons i lokaltidningen Mitt i.