Foto: Alex Giacomini /Ikon

GDPR - Om din ungdom går i en ungdomsgrupp

Information om behandling av personuppgifter

Om din ungdom går i en ungdomsgrupp/ungdomskör hos oss


Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?
Vi behöver behandla dina och din ungdoms personuppgifter för att ungdomen ska kunna gå i någon av våra ungdomsgrupper/ungdomskörer. 

Uppgifter om vårdnadshavare
Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig vid behov, exempelvis för att kunna meddela om ett grupptillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för din ungdoms deltagande i vår verksamhet. En sådan typ av utskick gör vi vid varje terminsstart för att informera de som tidigare varit med i en grupp om att den snart startar igång igen. 

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen. 

Uppgifter om ungdomen
Vi behöver din ungdoms personuppgifter på följande grunder:

  • Vi behöver veta vilka ungdomar som går i våra grupper. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ungdomen anses ingå i och med att du går med på att hen deltar i vår verksamhet.

  • Vi behöver skicka vissa av din ungdoms personuppgifter till Sensus studieförbund för att vi ska kunna få bidrag för ungdomens deltagande i gruppen (enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen). Behandlingen utförs med stöd av det avtal ungdomen anses ingå i och med att du går med på att hen deltar i vår verksamhet.

  • Vi kan behöva hantera hälsouppgifter (exempelvis allergier) om din ungdom. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att ungdomen inte serveras något hen inte kan äta eller som kan skada hen. Eftersom hälsouppgifter är känsliga personuppgifter som vi behandlar inom ramen för vår kyrkliga verksamhet kommer de inte att lämnas ut utanför Sollentuna församling utan ett samtycke från vårdnadshavare. Sådant samtycke inhämtas vanligen inför resor och läger.

  • Vi tar foton och filmer i vår verksamhet och kan därför komma att publicera sådant material där din ungdom finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med ditt och din ungdoms samtycke men kan i vissa fall publiceras även utan samtycke om lagen tillåter. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi hanterar bild- och filmmaterial.

Om vi inte får ungdomens personuppgifter till oss kan avtalet om deltagande i gruppen inte ingås och din ungdom kan då inte delta i gruppen.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Ungdomens personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Anmälan till gruppen sker vanligtvis via webbformulär. Personuppgifterna lämnas av den som gör anmälan.

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, e-postadress och telefonnummer.

För ungdomen rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, adress, och eventuella allergier eller andra viktiga hälsouppgifter.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Uppgifterna sparas hos oss under tiden ungdomen deltar i vår verksamhet.

Vilka rättigheter har ni?
Sollentuna församling ansvarar för hanteringen av era personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, klicka här. Där hittar ni även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.