Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Sollentuna Besöksadress: Sköldvägen 10, 19147 SOLLENTUNA Postadress: BOX 13, 19121 SOLLENTUNA Telefon: +46(8)50551300 E-post till Svenska kyrkan Sollentuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tryggare kan ingen vara

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra. Just nu pågår en anpassning till GDPR.

GDPR är den engelska förkortningen av EU:s dataskyddsförordning.
Förkortningen står för General Data Protection Regulation. Förordningen handlar om att organisationer och företag ska handskas försiktigare med människors personuppgifter i system och register. På så sätt kan man hänga med i den digitala utvecklingen, samtidigt som man minskar risken för den personliga integriteten.

Den 25:e maj 2018 blir förordningen svensk lag. Därför pågår just nu en omfattande anpassning till GDPR i Svenska kyrkan. Anpassningen handlar
om att inventera och anpassa de tekniska systemen samt se över och
justera arbetssätt och rutiner.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med miljontals personuppgifter.

INFORMATION OM SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I
SAMBAND MED ANMÄLAN TILL FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET

Personuppgifter (namn, adress, telefon, e-post, personnummer) som lämnas i
samband med anmälningar till församlingens verksamhet, sparas bara så länge
verksamheten pågår. Dina uppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter som lämnas i samband med fakturor exempelvis lägeravgifter sparas enligt gällande bokföringsregler.

Ditt personnummer behövs för att vi ska kunna registrera din anmälan i församlingens verksamhetsregister. Har du skyddad identitet eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, skicka inte in din anmälan, utan ta istället personlig kontakt med församlingen.

Vid kursverksamhet i samarbete mellan församlingen och Sensus studieförbund lämnas personnumret till Sensus. (Även Sensus följer GDPR.) Vid information om allergier/specialkost kan uppgifterna lämnas ut till ansvarig för köket på eventuell kursgård.

Vid lägerverksamhet behöver församlingen ta in uppgifter om din hälsa för att på bästa sätt kunna hjälpa dig om det skulle hända något på lägret. Uppgifter om hälsa behandlas konfidentiellt och raderas vid hemkomst.

Du har enligt GDPR artikel 7 rätt att få besked om vilka personuppgifter församlingen har om dig och hur vi behandlar dina uppgifter.
För att få veta vilka uppgifter Sollentuna församling behandlar om dig, skickar du en undertecknad begäran till Sollentuna församling, Box 13, 191 21 Sollentuna. Observera att Sollentuna församling enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för församlingens egen verksamhet och inte har tillgång till uppgifter som finns hos andra församlingar. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
För att återta ditt samtycke kontaktar du ansvarig för verksamheten, telefonnummer till Sollentuna församlings växel 08-505 513 00.