Faktura för rabattskötsel

I dessa dagar skickar begravningsenheten i Sollentuna församling ut fakturor för blommor och skötsel av rabatter.

Om du har frågor om fakturan eller rabattskötsel, är du välkommen att kontakta begravningsenheten i Sollentuna församling. Du hittar enhetens kontaktinformation genom att följa denna länk