Besök S:t Eriks kyrka

Kyrkan mitt i byn byggd 1927. Missa inte utsikten över Edsviken.

Fakta S:t Eriks kyrka

Besöksadress:
Utsiktsvägen 8
Tfn: 08-505 513 00
Öppettider:
Öppen i samband med dop, vigslar och andra gudstjänster

S:t Eriks kyrka

Om kyrkan
S:t Eriks kyrka började uppföras 1927 och invigdes 1930. En förening hade bildats och med hjälp av insamlade medel och gåvor började kyrkan byggas. Evert Milles har ritat såväl byggnad som
inredning. Torn och församlingslokaler tillkom 1937 och 1944 överlämnades kyrkan till Sollentuna församling. S:t Eriks kyrka är en rektangulär salkyrka med smalare, lägre och rakt avslutat kor. Korgolvet ligger tre trappsteg ovanför salens golv. Tegelmurarna är vitputsade och det valmade taket är lagt med skiffer. Dubbelportarna i väster är kopparklädda och smyckade med reliefer som föreställer evangelistsymbolerna. De är ritade av A Hamrin och utförda av Per Albin Ingvarsson. Inventarierna är skänka av ortsbor och representerar många olika epoker och länder. Trots att inte Svenska kyrkan har någon reguljär gudstjänstverksamhet
här sedan Turebergskyrkan invigdes 2010 är det många som besöker kyrkan. Förutom dop och vigslar är det ett antal andra kristna samfund som hyr kyrkan och håller liv i den.
Begravningsplatsen vid S:t Eriks kyrka invigdes i december 2017 och första gravsättningen var i januari 2018. Här kan du läsa mer om begravningsplatsen