Foto: Arne Hyckenberg

S:t Eriks begravningsplats

Begravningsplatsen vid S:t Eriks kyrka invigdes i december 2017 och första gravsättningen var i januari 2018. Här finns både askgravplats och askgravlund. Kyrkan används som förrättningslokal, men det finns även en ceremoniplats utomhus.

Foto: Arne Hyckenberg

På S:t Eriks begravningsplats finns både askgravplatser och en askgravlund. På  askgravsplatsen ryms cirka 1500 askor som placeras i rör i kassetter under marken. I varje rör ryms cirka fyra askor. Rören försluts och syns inte från ytan, men är under jordytan markerad med ett nummer. Rören upplåts med begränsad gravrätt, vilket innebär att gravrättsinnehavaren beslutar vilka ytterligare askor som ska gravsättas (familjegrav). Den begränsade gravrätten innebär att förvaltningen sköter om området och att vissa regler beträffande utsmyckning gäller. På stenhällen bredvid finns utrymme för plattor med den gravsattes namn.

Askgravlunden finns i den södra delen av gravområdet och fungerar på samma sätt men utan gravrätt, dvs askorna gravsätts på en gemensam yta.

På platsen finns också en ceremoniplats och en minnesplats med möjlighet att tända ljus. Begravningsgudstjänst eller minnesstund kan hållas i kyrkan.

S:t Eriks begravningsplats invigdes den 13 december 2017 av kyrkoherde Lasse Svensson och dåvarande kyrkorådets ordförande Björn Karlsson, och tillika ordförande i kommunfullmäktige. Första gravsättningen var i januari 2018.

Bilder från byggtiden