Någon håller upp ett äpple och ett päron i vardera hand.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vilka kan jag rösta på?

Vid kyrkovalet väljer du vilka som ska representera dig som medlem, på tre olika nivåer - Nationell nivå, regional nivå och lokal nivå. På den här sidan kan du läsa mer om de nomineringsgrupper som ställer upp i det lokala valet. I år är det fyra nomineringsgrupper.

tre valsedlar - tre nivåer

Val till kyrkofullmäktige – ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling/pastorat. Här bestäms ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Vita valsedlar.

Val till stiftet – regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Rosa valsedlar.

Val till kyrkomötet – nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Gula valsedlar

Här kan du läsa programmen för de fyra nomineringsgrupper som ställer upp i det lokala valet.

Här kan du hitta grupper och kandidater även för regional och nationell nivå