Några personer står i kö i en vallokal.
Foto: Emma Berkman /Ikon

Kyrkovalet i Sollefteå pastorat

Här kan du läsa om hur du som medlem kan påverka Svenska kyrkan. Såväl lokalt i Sollefteå pastorat som på regional och nationell nivå. Den 21 september 2025 är det kyrkoval nästa gång.

I kyrkovalet gör du val till tre olika nivåer inom kyrkan

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i Sollefteå pastorat. Vita valsedlar.

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.

Val till stiftet, regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras. Rosa valsedlar.

Val till kyrkomötet, nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken. Gula valsedlar.

Någon stoppar ett valkuvert i en valurna.

Valnämnden i Sollefteå pastorat

Valnämnden har ansvaret för det lokala genomförandet av kyrkovalet. Nämnden består av ledamöter utsedda av interimsdelegerade, nuvarande kyrkofullmäktige, i Sollefteå pastorat.

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan gick till kyrkoval den 19 september 2021. Valdeltagandet blev 18,4%. Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025. Informationen på den här webben rör kyrkovalet 2021.