Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkoval

Här kan du läsa om hur du som medlem kan påverka Svenska kyrkan. Såväl lokalt i Sollefteå-Boteå pastorat som på regional och nationell nivå. Den 17 september är det kyrkoval.

En illustration över Svenska kyrkan organisationen och vad ni röstar till i kyrkovalet
Här ser ni en översikt av organisationen och vad ni röstar till

Det här väljer du till i kyrkovaletI kyrkovalet görs val till tre olika nivåer

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val
Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra församlingar i ditt pastorat.

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. 

Val till stiftet, regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.

Val till kyrkomötet, nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Valnämnden i Sollefteå-Boteå pastorat

Marie-Louise Andersson, ordförande, 070-5807703

Kristina Hellberg, sekreterare, 0620-835 17