Kö för att rösta i kyrkovalet.
Foto: Emma Berkman /Ikon

Kyrkovalet i Sollefteå pastorat

Här kan du läsa om hur du som medlem kan påverka Svenska kyrkan. Såväl lokalt i Sollefteå pastorat som på regional och nationell nivå. Den 19 september 2021 är det kyrkoval.

I kyrkovalet gör du val till tre olika nivåer inom kyrkan

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i Sollefteå pastorat. Vita valsedlar.

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.

Val till stiftet, regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras. Rosa valsedlar.

Val till kyrkomötet, nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken. Gula valsedlar.

Två kvinnor, som tjänstgör som valförrättare, sitter vid ett bord och sprättar kuvert med förtidsröster.

Valnämnden i Sollefteå pastorat

Valnämnden har ansvaret för det lokala genomförandet av kyrkovalet. Nämnden består av ledamöter utsedda av interimsdelegerade, nuvarande kyrkofullmäktige, i Sollefteå pastorat.

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar folkbokförda i Sverige som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras. Här hittar du information om hur och var du röstar och övergripande information om nomineringsgrupper och kandidater i valet. Valresultatet kommer också att publiceras här.