Vigsel i Linnéträdgården i Uppsala, juli 2020
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vigsel

Att gifta sig är ett högtidligt ögonblick. Ett minne att vårda ömt och ta fram när det vardagslivet känns grått. Bröllopet och vigseln blir ett fint minne oavsett om man väljer en liten, intim ceremoni eller en stor tillställning med släkt och vänner.

I nöd och lust

Att gifta sig kyrkligt eller borgerligt har samma värde inför lagen, men en kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler.

I Guds och alla vittnens närvaro lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Tillsammans ber vi Gud att välsigna ert äktenskap och hjälpa er genom de svårigheter ni kommer att möta i livet.

Välkomna att viga er i kyrkan

Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men minst en av er behöver vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. Det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka eller religion.

FORMELLA KRAV FÖR ATT FÅ GIFTA SIG

Det finns i huvudsak två grundkrav som måste uppfyllas:

  • För att få gifta sig i Svenska kyrkan – eller i Svenska kyrkans ordning – krävs att åtminstone den ena parten är medlem i Svenska kyrkan. Man behöver däremot inte vara konfirmerad.
  • Man måste ha ansökt och om hindersprövning och fått ansökan godkänd. Detta gör man hos Skatteverket. Intyget man får berättar att det inte föreligger några hinder för äktenskapet. Hinder för äktenskapet är att en eller båda parter redan är gift eller att man är släkt på för nära håll. Om man är under 18 år krävs särskilt tillstånd.
    Blankett för hindersprövning kan laddas ner på Skatteverket hemsida. Den fylls i av båda parter tillsammans. Intyget man får är giltigt i fyra månader så gör inte ansökan för tidigt!

Samtidigt med ansökan skickar man in en blankett där man anger vilket eller vilka efternamn man kommer att bära efter vigseln. (Tänk på att ni kan behöva ansöka om nytt pass, körkort och så vidare om ni byter namn.)

För övrigt behövs en präst, två vittnen, legitimation och en eller två ringar, efter eget val.

Ni är naturligtvis också välkomna att ta kontakt med vår expedition eller någon av våra päster om ni vill veta mer.