Någon stoppar ett valkuvert i en valurna.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Valnämnden i Sollefteå pastorat

Valnämnden har ansvaret för det lokala genomförandet av kyrkovalet. Nämnden består av ledamöter utsedda av interimsdelegerade, nuvarande kyrkofullmäktige, i Sollefteå pastorat.

Följande personer sitter i valnämnden för Sollefteå pastorat

Anders Vestin, ordförande
Bo Gunnar Jonsson, vice ordförande

Jan-Erik Eriksson
Karin Hellsten
Inger Eriksson
Elsy Lidblom
Lars Olov Lidström
Peder Ragnarsson

Ersättare

Ulla Thorsell Östlund
Peter Hagberg
Pia Hedberg

Nyheter från Svenska kyrkan Sollefteå

Prenumerera via RSS