Vallokaler i Sollefteå pastorat

Vallokalerna i Sollefteå pastorat har öppet valdagen den 19 september klockan 9-11, 13-15 samt 17-20. Vilken vallokal som gäller för dig framgår av ditt röstkort. Röstkortet ska landa hos dig med rösträtt senast den 1 september. Kom ihåg att ta med din legitimation när du röstar i vallokal.

tre valsedlar - tre nivåer

Val till kyrkofullmäktige – ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling/pastorat. Här bestäms ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Vita valsedlar.

Val till stiftet – regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Rosa valsedlar.

Val till kyrkomötet – nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Gula valsedlar

Följande vallokaler finns i Sollefteå pastorat:

Boteå valdistrikt,  Boteå sockenstuga, Västerhällan 215, Undrom.

Eds valditrikt, Eds församlingsgård, Ed 301, Sollefteå

Graninge valdistrikt, Graninge församlingsgård, Graningebruk 364, Graninge

Helgums valdistrikt, Valvikens kyrksal, Gamla Brovägen 5, Helgum

Junsele valdistrikt, Junsele skola, Skolvägen, Junsele

Långsele valdistrikt, Långsele samlingssal, Hamre 230, Långsele

Multrå-Sånga valdistrikt, Skedoms fritidsgård, Skogsbackavägen 2, Sollefteå

Ramsele-Edsele valdistrikt, Ramsele församlingshem, Skolgatan 2, Ramsele

Resele valdistrikt, Resele församlingshem, Resele prästbord 244, Resele

Sollefteå valdistrikt,  Sollefteå församlingsgård, Kyrkvägen 18, Sollefteå

Ådals-Lidens valdistrikt, Ådals-Lidens församlingshem, Pelle Molins väg 6, Näsåker

Överlännäs valdistrikt, Överlännäs församlingshem, Lännäs, Undrom