En man står med sitt röstkort till kyrkovalet i handen.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Förtidsrösta i kyrkovalet

I Sollefteå pastorat kan du förtidsrösta i kyrkovalet på följande platser. I dessa röstningslokaler kan du rösta oavsett vilken församling du tillhör. Kom ihåg både röstkort och legitimation! Här ska det även finnas brev- och budröstningspaket att hämta för de som behöver.

Kom ihåg röstkort och legitimation!

sollefteå pastorsexpedition

6 september kl 10-12
7 september kl 10-12
8 september kl 10-12, 17-20
9 september kl 10-12
10 september kl 10-12
11 september kl 10-12
13 september kl 10-12
14 september kl 10-12
15 september kl 10-12, 17-20
16 september kl 10-12
17 september kl 10-12
18 september kl 10-12
19 september kl 9-11, 13-15, 18-20

långsele församlingsgård

6 september kl 10-12
13 september kl 17-20

ådals-lidens församlingshem

7 september kl 10-12
14 september kl 17-20

medborgarkontoret ramsele

8 september kl 17-20
15 september kl 10-12

junsele församlingshem

9 september kl 17-20
16 september kl 10-12

edsele församlingshem

10 september kl 10-12
17 september kl 13-15

OBS! fel i annons i VästraNytt. Den 19/9 sker röstning på Edselegården.

edselegården 

19 september kl 9-11, 13-15, 18-20

Kyrkovalet 2021

Rösta i kyrkovalet 2021

6-19 september

Hitta din lokal

tre valsedlar - tre nivåer

Val till kyrkofullmäktige – ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling/pastorat. Här bestäms ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Vita valsedlar.

Val till stiftet – regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Rosa valsedlar.

Val till kyrkomötet – nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Gula valsedlar