Foto: IKON

Inför dopet

I kyrkan är dopet alltid glädje och fest. Det kan göras enkelt, med få förberedelser om man vill eller som en stor fest med hela släkten närvarande.

Dopsamtal

Inför dopet kontaktar prästen er för ett dopsamtal. Då utformar ni gemensamt akten utifrån era önskemål: bestämmer psalmer, fördelar läsningar och böner. Kanske har ni även särskilda önskemål som ni vill diskutera. Det här är även ett tillfälle för prästen att träffa och lära känna er och ert barn lite närmare. Ni kommer också att samtala om dopets djupare innebörd, och om fadderskapet.

Dopgudstjänsten

Dopgudstjänsten består av psalmer, bön, bibelläsning, dophandling och välsignelse. Vid dopsamtalet frågar prästen om någon i dopfamiljen vill medverka i gudstjänsten. Till exempel kan en förälder delta med en tackbön för sitt barn och en fadder läser en bibeltext. Ett syskon eller någon annan kan hälla upp vatten i dopfunten och kanske finns det någon som vill medverka med sång eller diktläsning.

Musik

Det finns många fina psalmer till denna högtid, traditionella såväl som nyskrivna.
Ta gärna kontakt med musikern.
Musik från Spotify är tyvärr, efter 1 april 2019, inte längre tillåtet i kyrkans lokaler. Förinspelad musik från köpt original-CD eller musik från Itunes kan få användas. Men bäst är såklart livemusik!

Faddrar

Att bli fadder är ett hedersuppdrag som handlar om ett moraliskt och personligt åtagande. Ett barn kan ha en eller flera faddrar. Enligt kyrkoordningen ska en fadder vara döpt och villig att dela barnets kristna fostran. Det handlar om att engagera sig i barnet och stötta föräldrarna. Fadder är man hela livet vilket innebär att kontakten och ansvaret fortsätter även efter gudbarnets barn- och ungdomsår. Efter dopet får faddrarna ett fadderbrev som påminnelse om deras uppdrag och ansvar.

Dopklänning

Dopklänningen har en symbolisk innebörd. Ett barns dopklänning är för lång och stor, inte för att det skall se vackert ut, utan för att man ännu inte vuxit färdigt i sin kristna tro. I våra församlingar finns det dopklänningar att låna.

Dopkalas

Ofta vill man samla släkt och vänner till sina barns dop. Våra församlingshem kan lånas kostnadsfritt till dopkalaset om de inte är upptagna av annan verksamhet.

Kyrkor och mötesplatser

Solberga pastorat har fyra kyrkor. Heliga rum för bön och eftertanke, där man kan finna stillhet och ro, och känna historiens vingslag.

barnhand i vatten.

Dop

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje och är öppet för alla, för små barn såväl som för vuxna. Dopet är vägen in i den kristna gemenskapen.

Läs mer om dopet

dopsajten.se kan du läsa mer om dopets innebörd, få tips om psalmer, och få svar på vanliga frågor.