Foto: Ulla Johansson

Gemenskapsträffar

Varje termin ses vi under gemenskapsträffar i pastoratets olika församlingshem. Välkommen att lyssna till intressanta föredrag och knyt nya vänskapsband.

Läs i Kyrkobladet eller titta på startsidan här på webben. Där presenteras allt som händer i pastoratet.