Andlig vägledning och retreat
Foto: Kristin Lidell/Ikon

Andlig vägledning och retreat

I Södra Vedbo pastorat finns det möjlighet till att lära känna dig själv och Gud bättre genom andlig vägledning och retreater. Läs mer här om vad det innebär.

Vad är andlig vägledning?

Andlig vägledning handlar om att genom samtal få hjälp att bli mer uppmärksam på Gud och det som är livgivande i livet. Det finns flera olika traditioner av andlig vägledning, men den som är vanligast i Sverige och som också finns i vårt pastorat är ”ignatiansk andlig vägledning” som härstammar från Ignatius av Loyola (1491-1556).

Ett sätt att gå i andlig vägledning är att regelbundet (ca var 6:e vecka) träffa en andlig vägledare för samtal. Under samtalet pratar ni om det som pågår i livet och känns viktigt för dig just nu, men fokus är riktat mot relationen till Gud. Vad leder mig närmare Gud och det som är livgivande i mitt liv? Vad leder mig bort ifrån Gud och vad blir destruktivt för mig?

En vägledares roll är inte att tala om svaret på sådana frågor men att belysa dem och hjälpa dig att själv upptäcka vilka svar som är viktiga för dig. Vägledaren kan också hjälpa till med bibeltexter och övningar som kan vara till hjälp i det du står i.  Om du känner längtan efter det är kanske andlig vägledning något för dig. Att gå i andlig vägledning förutsätter också att du har eller vill hitta en form för regelbunden bön i ditt liv.

Retreat brukar det kallas när man avsätter en bestämd tidsperiod (t.ex. en dag, en helg eller en vecka) för att lyssna till sitt inre och spendera tid med Gud i bön och avskärma sig från allt annat som pågår i livet. Retreater är därför ofta helt tysta. På vissa retreater bryts tystnaden av gemensam undervisning eller bön. Sådana retreater brukar ibland kallas för temaretreater. På andra retreater är den enda fasta punkten ett samtal med en andlig vägledare. Sådana retreater kallas ibland enskilda retreater.

I Södra Vedbo pastorat erbjuds retreat i två former

Retreat i vardagen

Tidpunkt efter överenskommelse. (Enskild retreat). Denna retreatform innebär att man avsätter tid, minst en timme, varje dag under en vecka för bön och stillhet i sitt hem. Varje dag har man också ett samtal med en andlig vägledare (ca 30 min). Här samtalar man om det bönen väckt inom en själv och får en bibeltext eller en andlig övning man kan ägna sin bönetid åt nästa dag. I övrigt pågår vardagen som vanligt. Av praktiska skäl sker dessa samtal företrädesvis via videosamtal (teams). Vecka väljs efter överenskommelse med vägledaren (se kontaktuppgift längre ned).

Retreat i fastan

10-12 mars. (temaretreat på Hagablänket). Retreaten börjar på fredag kväll och avslutas söndag förmiddag. Retreaten är ett samarrangemang mellan Södra Vedbo pastorat och Equmeniakyrkan Ingarp. Gemensam undervisning och bön. Enkelrum, möjlighet till delat boende för par. Mer information kommer längre fram på sociala medier och hemsidor. Kostnad 1000 kr.

Läs mer och anmäl dig här

Information om Andlig vägledning, Retreat i fastan och Retreat i vardagen. 

Tobias Fredrixon (präst och andlig vägledare, kontaktperson för Kompass nätverk av andliga vägledare i Östra småland). 

 • Tobias Fredrixon

  Tobias Fredrixon

  Södra Vedbo pastorat

  Präst, Kaplan

  Mer om Tobias Fredrixon

  Tobias arbetar som präst och är Kaplan i Höreda och Mellby församlingar. Han har sitt kontor i Hult.