Mat- & klimatprat

Under 2022-2023 pågår projektet Mat- & klimatprat i Södra Tjusts pastorat. Där vill vi bidra till en värderingsförändring genom att uppmärksamma och kunskapa kring matens och matproduktionens klimatpåverkan.

Projektet är finansierat av Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Under 2022-2023 genomförs en mängd stora och små aktiviteter i pastoratet. 

Två grundmaterial har producerats som är utformade att väcka tankar och aha-upplevelser och bidra till att vi som individer gör mer medvetna val när vi handlar, lagar och äter vår mat samt till ett ökat ansvar för hela skapelsen.
Allt hänger samman: maten – människan  - miljön  - mångfalden

Bli en miljöhjälte – ät upp maten! 

Ett utställningsmaterial i form av kunskapsplakat monterade på odlingslådor med hjul. Materialet tar avstamp i livsmedlens klimatpåverkan och ger väg-ledning till att göra genomtänkta val och minska matsvinnet. Dessa vandrar under 2022-2023 kring i våra församlingar och utgör start- och utgångspunkt för vidare diskussioner och kunskapande aktiviteter.  

Här hittar du informationsmaterialet:

Vänner i miljoner- en barnteater om biologisk mångfald

Att värna det som växer och de som får det att växa. I teatern får du träffa pollinerare och jordförbättrare – alla viktiga små vänner. De som gör att det blir jord och de som gör att maten växer.

En musikalisk odlingsteater som visar att allt hänger samman:
maten – människan - miljön - mångfalden. 

Här nedan ser du filmklipp och bildspel med Blom & Kål.
Vårt teatermanus är fritt att ladda ner och använda. Varsågod!

Vi är en del av Svenska kyrkans arbete för klimatet

Projektet med dess aktiviteter och material är framtaget inom ramen för Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Färdplanen är Svenska kyrkans gemensamma strategi för att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklig-hetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Vårt uppdrag är att lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimat-neutralitet för den egna verksamheten till år 2030. 

Läs mer här om Svenska kyrkans färdplan för klimatet

Foto: Edvin Hellsing - IKON