Foto: Marie Hedström

Källan Församlingstidning

Källan är Södra Ölands pastorats församlingstidning.

Tidningen ges ut 10ggr/år och delas ut på södra Öland via Tidningsbärarna. Den finns också att hämta i våra kyrkor och församlingshem. I Källan hittar du även aktuellt kalendarie för allt som händer i samtliga församlingar under aktuell månad. 
Kalendariet kan också laddas ner från vår startsida.
 
Vill du tipsa om någon som borde bli månadens profil, någon intressant aktivitet som vi ska lyfta fram eller annat som du tycker att vi borde ha med i Källan så kontakta oss gärna!

Vid utebliven tidning ring: 010-498 25 03 el. 010-498 25 04
mellan kl 7-16 vid vardagar eller maila kalmar@tidningsbararna.se

Kontakt Källan

Marie Hedström

Svenska kyrkan på Södra Öland

Kommunikatör