Gravrätt

Här kan du hitta mer information kring gravrätt och vad det innebär att vara gravrättsinnehavare.

Gravrätt
Genom den obligatoriska begravningsavgiften har alla folkbokförda i Sverige, oavsett trossamfund, rätt till en gravplats i 25 år utan kostnad. Denna tidsperiod kallas för gravrätt.

Gravrättsinnehavare
Vem kan bli innehavare?
Det är dödsboets uppgift att anmäla vem/vilka som ska vara gravrättsinnehavare för en gravplats. Det kan vara en släkting/anhörig till någon som gravsatts på platsen eller allmänna arvsfonden. En eller fler personer kan väljas till att vara innehavare.

Efter att gravrättsinnehavare valts ska det anmälas till kyrkogårdsförvaltningen där det skrivs ner i gravboken.

Vad innebär det att vara innehavare?
Som gravrättsinnehavare har du ett ansvar för gravplatsen och är ni flera delar ni på det. Du bestämmer vem/vilka som ska gravsättas där och du ansvarar för dess skötsel. Att ansvara för skötseln innebär till exempel att du ska se till att platsen är i ett värdigt och ordnat skick, vilket innebär att du behöver besöka platsen ett par gånger under vår, sommar, höst och vinter. Kan du inte ta hand om gravplatsens skötsel finns det hjälp att få. Du kan läsa mer om det här.

Du ansvarar också för om det ska finnas någon gravanordning och att eventuell sådan är säker och uppfyller de riktlinjer som finns (det läser du mer om här)

Har du några frågor eller funderingar kring gravrätt eller gravrättsinnehavare? 
Kontakta kyrkogårdsförvaltningen på 0485-380 12 alt sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se.  

Förnyelse av gravrätt
Gravrättstiden är som vi nämnt 25 år och den räknas från när den senaste gravsättningen av en kista eller urna har skett på en gravplats. Det innebär att varje gång det sker en ny gravsättning förlängs gravrättstiden med 25 år.

När gravrättstiden löper ut har du som gravrättsinnehavare rätt att förnya gravrätten med 25 år till en kostnad av 1500:- för hela perioden. En förfrågan om förnyelse skickas alltid ut till gravrättsinnehavaren, när tiden börjar löpa ut och du får då ta ställning till hur du vill göra. 

Du kan när som helst under pågående gravrättstid överlåta gravrätten till någon annan, som är villig att överta ansvaret som gravrättsinnehavare, eller avsluta den och låta den gå över till huvudmannen (kyrkogårdsförvaltningen). 

Önskar du att överlåta eller återlämna en gravrätt? 
Kontakta kyrkogårdsförvaltningen på 0485-380 12 alt sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se.