Gravsten och gravstenssäkerhet

Här kan du ta del av information gällande gravstenar och gravstenssäkerhet.

Gravstenar
Montering av gravanordning
Som gravrättsinnehavaren har du rätt att sätta upp en gravanordning på gravplatsen. Gravstenen kan utföras i olika material. Ansökan om att få sätta upp en gravsten eller dylikt görs till kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen som först måste godkänna det hela. Det finns dock inte någon skyldighet eller något tvång att sätta upp en gravsten.

Borttagning av gravanordning
När det gäller borttagning av gravanordning gäller samma regler som för montering. Då ska en ansökan först göras hos kyrkogårdsförvaltningen och sedan godkännas innan gravstenen kan plockas bort.

Gravstenssäkerhet
Det förekommer att gravstenar släpper i dubbning och gjutning och därmed blir instabila och en säkerhetsrisk. Instabila och fallande gravvårdar är såväl en arbetsmiljörisk för personal på begravningsplatsen som en säkerhetsfråga för besökare.

Kyrkogårdsförvaltningen är därför ålagd att kontrollera gravstenarnas säkerhet. Genom årlig besiktning kontrolleras uppsatta gravstenar men även kontinuerligt kontrolleras äldre stenar och att dessa står säkert. Finns det brister i säkerheten av monteringen av stenen så kommer gravrättsinnehavaren att kontaktas för att åtgärda bristerna.

En instruktion gällande prövning av gravsstenssäkerhet för monterade gravstenar har tagits fram av Centrala Gravvårdskomitén. Ta del av och läs den här.

Till följd av denna kontroll har "osäkra" stenar på kyrkogårdarna försetts med spännband runt stenen samt kraftiga stolpar på baksidan som säkerhetsåtgärd till dess att omdubbning sker. Det kan förekomma att några enstaka gravstenar har lagts ner på kyrkogårdarna eftersom de bedömts vara en risk för kyrkogårdsbesökare och personalen - allt för att undvika olyckor!

Gravstenar och gravramar ägs av gravrättsinnehavaren. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravanordningarna är monterade på ett säkert sätt. En gravsten ska bland annat klara 35 kg dragkraft utan att välta. Stenar som är 30-150 cm höga ska ha minst två dubbar. Vid behov ska stenen omdubbas.

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat. Kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården och gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och stenen.

Har du frågor eller funderingar?
Tveka inte att kontakta oss på 0485-380 12 alt sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se