Att välja gravplats

Här får du en kort presentation av vilka val som finns i samband med gravsättning.

Alla har rätt att begravas
Genom den obligatoriska begravningsavgiften har alla folkbokförda i Sverige, oavsett trossamfund, rätt till en gravplats i 25 år utan kostnad. Den avlidnes egna önskan ska så långt som möjligt följas vid val av gravplats. Alla de tjänster som ingår i begravningsavgiften har du rätt till såväl i din hemförsamling som i andra församlingar i Sverige. Gravsättning på annan ort än hemorten medför dock ofta kostnader för dödsboet för transport av kista/urna.
Läs mer- vem ansvarar för vad.

Att välja gravplats
När man ska välja gravplats är det flera frågor att tänka igenom. Det finns många olika möjligheter på de skilda begravningsplatserna.

Det finns idag fyra alternativ i samband med gravsättning: Enskild gravplats för kista eller urna, askgravplats (urngravplats med förbetald skötsel), minneslund eller spridning av aska i naturen.

1. Enskild gravplats
Att ha en gravplats att besöka och vårda, det är för många människor en viktig del i sorgarbetet. Besöken vid graven skapar rutiner i vardagen. Vid Alla Helgons dag tänder man kanske ett ljus eller lägger ut en krans. Det finns två typer av enskild gravplats: kistgravplats och urngravplats.

Kistgravplats
- Kistgravplatser finns på alla våra kyrkogårdar.
- Det finns i regel plats för en till två kistor.  
- Gravplatsen är minst 1,25x2,5 m i storlek.
- En eller flera gravrättsinnehavare ansvarar för bland annat gravens skötsel. 
- Förvaltningen erbjuder gravskötsel som service mot betalning.
- Gravrättsinnehavaren bestämmer om en gravvård ska sättas upp på gravplatsen, till exempel i form av gravsten.

Urngravplats
- Urngravplatsen kan ha plats för fler urnor.
- Gravplatsen är ofta 1x1 m i storlek.
- En eller flera gravrättsinnehavare ansvarar bland annat för gravens skötsel.
- Förvaltningen erbjuder gravrättsinnehavare gravskötsel som service mot betalning.
- Gravrättsinnehavaren bestämmer om en gravvård ska sättas upp på gravplatsen, till exempel i form av gravsten. 

2. Askgravplats - Torslunda
- Ett alternativ med enklare urngravplats.
- Anhöriga får närvara vid gravsättningen.
- Förbetald skötsel i 25 år i form av en gravrabatt som kyrkogårdsförvaltningen sköter.
- En engångssumma betalas vid upplåtelse och ett upplåtelseavtal upprättas. 
- Gravrättsinnehavaren får medverka med smyckning av snittblommor i vas och ljus i gravlykta.  
- En stenplatta finns i anslutning till gravplatsen och på denna kan namnet på den gravsatte sättas upp i form av en bronsskylt.

3. Minneslund
- Ett gemensamt område där gravsättning sker anonymt.
- Gemensam smyckningsplats finns för snittblommor och ljus.
- Kyrkogårdsfövaltningen står för skötseln och äger rätt att plocka bort vissna blommor, utbrunna ljus och dylikt.
- Möjlighet att beställa gravvård till exempel gravsten/minnesplatta finns inte.
- Gravsättning i en minneslund är helt kostnadsfritt. 
- Vi har minneslundar på samtliga kyrkogårdar.

4. Spridning av aska
- Askan efter avliden får strös ut på någon annan plats än begravningsplats, om länsstyrelsen i det län där det är meningen att askan skall strös ut, ger tillstånd till det.
- Tillstånd får meddelas bara om den plats där askan skall strös ut är lämplig för ändamålet och om det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt.
- Spridning kan antingen ske i vatten eller på land.
Mer information hittar du hos länsstyrelsen.

Gravvisning
Vid förfrågan om en ny gravplats erbjuder förvaltningen en gravvisning. Detta innebär att du tillsammans med personal från begravningsverksamheten utser en gravplats. Visningen är givetvis kostnadsfri. Kontakta kansliet på 0485-380 12 alt sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se.