Personuppgifter för arbetssökande

personuppgiftshantering för arbetssökande

Här kan läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddsförordning (GDPR)

Länken finner du nedan:

 Personuppgiftshantering för arbetssökande

För ytterligare information om hur vi hanterar dina personuppgifter, se här; https://www.svenskakyrkan.se/sodralappland/gdpr---personuppgiftshantering