Begravning

Den första tiden efter dödsfallet är det mycket praktiskt som skall ordnas oavsett hur man väljer att utforma begravningen eller avskedsceremonin.

Mötet med döden utgör en av människans svåraste livskriser och ger upphov till många frågor och svåra tankar hos de anhöriga.

Sorgen skapar ofta starka reaktioner och det är vanligt att man upplever chock, saknad, ilska och uppgivenhet. Sorgen är alltid personlig och alla upplever den olika, det tar olika lång tid för var och en att bearbeta och ta sig igenom en sorg.

Många har ett behov av att prata och söka stöd hos med någon. Det behovet kan finnas kvar under lång tid framöver. Läs mer om det stöd som Svenska kyrkan kan erbjuda under Sorgesamtal

Bårtäcke

Hos oss finns möjlighet att låna bårtäcke. Prata med din församling eller begravningsentreprenör så får du veta mer.

Begravningsgudstjänst

Många människor väljer att ha en ceremoni för den avlidne, men det är också möjligt att gravsätta den avlidne utan någon föregående ceremoni

Sorgesamtal

När man sörjer kan det kännas skönt att få prata med någon.