Sorgesamtal

När man sörjer kan det kännas skönt att få prata med någon.

Foto: Johanna Rosén

När en anhörig avlider kan ensamheten och tomheten där hemma vara jobbig och då kan det kännas skönt att få prata med någon.

I alla våra församlingar finns präster och diakoner som man kan vända sig till för enskilda samtal eller för samtal i grupp.

För mer information eller för att komma i kontakt med en präst eller diakon – kontakta respektive församlings pastorsexpedition.

Klicka på länken nedan för att komma till församlingarnas hemsidor och gå in på fliken Kontakta oss under vald församling.

https://www.svenskakyrkan.se/sodralappland/forsamlingar