pepparkakshjärta
Foto: Linnea Kesti /Ikon

Håll i - Håll ut - Håll avstånd

Pastoratets sida om coronaviruset uppdateras allt eftersom

Vi ställer om

Regeringens riktlinjer om att endast åtta personer får samlas syftar till att radikalt minska smittspridningen. Södra Kållands pastorat har därför, som i stort sett alla pastorat i Skara stift, fattat beslut om att tills vidare pausa församlingarnas gruppverksamhet. Beslutet påverkar också gudstjänstlivet, som inte kan fortsätta som tidigare. Under gudstjänsttid kommer ändå den kyrka där gudstjänst skulle ha firats att vara öppen för bibelläsning, bön, ljuständning och musik.

De nya riktlinjerna gäller från den 24/11, och fram till dess pausas verksamheterna successivt. Förändringarna av gudstjänstlivet gäller från och med Första söndagen i advent.

Vi ställer nu om och riktar fokus på öppna kyrkor. Alla pastoratets kyrkor kommer att vara öppna för bön och ljuständning under helgfria måndagar-fredagar. Järpås, Örslösa, Tun, Mellby och Råda kyrkor kommer också i tidvis att vara bemannade med möjlighet till samtal, bön, ljuständning och andra former.

 

Motivering:

I våras var regeringens och Folkhälsomyndighetens målsättning att samhället så långt som möjligt skulle fungera som vanligt utifrån riktlinjer och rekommendationer. Dessa handlade om avstånd, att stanna hemma vid symptom etc. De nya riktlinjerna ger ett annat läge, och syftar till att radikalt minska sociala möten och därmed risken för smittspridning.

Riktlinjerna om att endast åtta personer får samlas omöjliggör i praktiken nuvarande gudstjänstliv och den verksamhet som har bedrivits. Åtgärden syftar alltså till att radikalt minska smittspridningen. Att då leta kryphål för att ändå fortsätta vissa verksamheter är fel väg. I stort sett alla pastorat i Skara stift har gjort samma bedömning, så också pastoraten i Lidköpings och Götene kommuner.

Detta är verkligen inget lätt beslut att fatta, men sett till helheten och utifrån en sammanlagd bedömning kan inte beslutet bli annorlunda.

 

För att hålla er informerade om eller vid frågor, se kalendern eller kontakta expeditionen på telefon 0510-48 52 00.

Pastorsexpeditionen har förändrade telefon- och öppettider.
Expeditionen är stängd för spontanbesök. Besök måste avtalas om per telefon. Telefontider måndag-tisdag, torsdag-fredag kl. 10-12 och onsdag kl. 13-15. Ni kan även kontakta ansvarig för respektive verksamhet.

 

 

Kyrkomötets andra session 
Kyrkomötet 2020 skedde i digital form och med ett begränsat antal ledamöter på grund av pandemin.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Gudstjänst/Öppen kyrka

  • Alla kyrkor i pastoratet hålls öppna mellan ca klockan 9-16 helgfri måndag-fredag (såvida det ej är någon förrättning i kyrkan). Välkommen in i kyrkan för enskild andakt och ljuständning. Kyrkorna i Järpås, Mellby, Råda, Tun och Örslösa kommer också tidvis att vara bemannade med möjlighet till samtal, andakt, bön och ljuständning.
  • På planerad gudstjänsttid hålls aktuell kyrka öppen för bibelläsning, bön, ljuständning och musik.
  • Digitala gudstjänster: Vi hänvisar till SVT 2:s TV-sända gudstjänster på söndagar kl. 10. På Lidköpings närradio, 93,8 MHz, sänds andakter regelbundet; kl. 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 och 22.45. På Sveriges Radio P1 sänds gudstjänst på söndagar kl. 11. På Youtube sänds gudstjänster från olika församlingar och enskilda präster lägger ut sina predikningar. Ett exempel är S:t Ansgars studentkyrka i Uppsala som sänder på: https://www.youtube.com/channel/UCvN0ZygXCNWgyjkLyXdJtUA/ Om länken inte fungerar, sök på S:t Ansgars stiftelse.
  • Församlingens präster står till förfogande för nattvardsgång i hemmet för den som önskar. Kontakta någon av prästerna för att komma överens om tid.

Svenska kyrkan nationellt

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset.

I Södra Kållands pastorat följer vi kommunens rekommendationer när det gäller att undvika smittspridning. Smittskyddet i Västra Götaland trycker hårt på att det är var och ens ansvar att inte smitta andra.

Om du är orolig över det som händer och behöver någon att prata med är du välkommen att ta kontakt med någon av pastoratets präster eller diakon.

På Svenska kyrkans hemsida finns mer information