Meny

Angående coronaviruset

Här kan du läsa om hur pastoratet förhåller sig till detta

Med anledning av coronaviruset så har Södra Kållands pastorat beslutat att under våren och sommaren ställa in den verksamhet som främst syftar till att dra samman människor för gemenskap; Soppluncher, Café Grace, Öppet hus, samtalsgrupper etc. Detsamma gäller pastoratets vuxenkörer. Från och med i höst startar många av verksamheterna upp igen, men under anpassade former.

När det gäller Stor & Liten, som också är en öppen verksamhet, så kommer vi att hålla öppet, men under andra former. Klicka här så kommer du till kalendern där du kan se hur, var och när vi ses.

Vad gäller barn- och ungdomsverksamhet liksom körer följer vi kommunens beslut. Om grundskolorna stänger ställer vi in våra verksamheter.

Gudstjänster fortsätter som vanligt, men med restriktioner kring antal deltagare (max 50), nattvardsgång, handhälsning m.m.

Kyrkoråd, utskott och församlingsråd ställs in.

För att hålla er informerade om eller vid frågor kring verksamheterna, se kalendern eller kontakta expeditionen på telefon 0510-48 52 00.

Pastorsexpeditionen har förändrade telefon- och öppettider.
Expeditionen är stängd för spontanbesök. Besök måste avtalas om per telefon. Telefontider måndag-tisdag, torsdag-fredag kl. 10-12 och onsdag kl. 13-15. Ni kan även kontakta ansvarig för respektive verksamhet.

 

 

Om församlingarnas gudstjänster

  • Pastoratet fortsätter att fira gudstjänst. I kyrkorna finns det gott om sittplatser och man behöver inte sitta nära varandra.
  • Vi avstår från att handhälsa och vi försöker att hålla avstånd. Vi följer regeringens och myndigheternas riktlinjer om max 50 deltagare. Detta gäller för alla gudstjänster och kyrkliga handlingar.
  • Vi uppmanar till att ge kollekten med swish för att undvika kontanthantering.
  • När det gäller nattvarden utdelas denna under en gestalt, dvs. brödet, som mottages i handen, inte på tungan.
  • Under kommunionen tillämpar vi gående kommunion.
  • Innan nattvardsbönen ska prästen sprita händerna.
  • Kyrkorna i Järpås, Råda, Tun och Örslösa hålls öppna mellan ca klockan 9-16 helgfri måndag-fredag (såvida det ej är någon förrättning i kyrkan). Välkommen in i kyrkan för enskild andakt och ljuständning.
  • Kan, får eller vågar man inte besöka söndagens gudstjänst hänvisar vi till SVT 2:s TV-sända gudstjänster på söndagar kl. 10. På Lidköpings närradio, 93,8 MHz, sänds andakter regelbundet; kl. 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 och 22.45. På Sveriges Radio P1 sänds gudstjänst på söndagar kl. 11. På Youtube sänds gudstjänster från olika församlingar och enskilda präster lägger ut sina predikningar. Ett exempel är S:t Ansgars studentkyrka i Uppsala som sänder på: https://www.youtube.com/channel/UCvN0ZygXCNWgyjkLyXdJtUA/ Om länken inte fungerar, sök på S:t Ansgars stiftelse.
  • Församlingens präster står till förfogande för nattvardsgång i hemmet för den som önskar. Kontakta någon av prästerna för att komma överens om tid.

Svenska kyrkan nationellt

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset.

I Södra Kållands pastorat följer vi kommunens rekommendationer när det gäller att undvika smittspridning. Vi uppmanar vuxna och barn med symtom, även milda, att stanna hemma från våra grupper. Smittskyddet i Västra Götaland trycker hårt på att det är var och ens ansvar att inte smitta andra.

Om du är orolig över det som händer och behöver någon att prata med är du välkommen att ta kontakt med någon av pastoratets präster eller diakon.

På Svenska kyrkans hemsida finns mer information