fika med avstånd utomhus
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Håll i - Håll ut - Håll avstånd

Pastoratets sida om coronaviruset uppdateras allt eftersom

Vi ställer om

Från april månad har församlingarna successivt startat upp församlingsverksamheten. Barn-, ungdoms- och konfirmandarbetet är igång. Körerna har påbörjat sitt arbete, om än i lite andra former. Delar av vuxenarbetet har också gått i gång, och vi hoppas successivt, under sommar och höst, kunna komma igång med all verksamhet – naturligtvis så corona-säkert som möjligt.

Sedan mitten av januari har församlingarna firat gudstjänst ”som vanligt”, enligt gällande restriktioner. Från den 1 juni kan nu återigen 50 personer samlas i kyrkan förutsatt att man kan hålla avstånd. I nuläget innebär det att man ska kunna hålla åtminstone en meter mellan gudstjänstdeltagarna (sällskap om upp till fyra personer kan sitta tillsammans). Titta i kalendern för att se var och när gudstjänster firas. Vid frågor, kontakta tjänstgörande präst.

Varmt välkommen att boka dop och vigslar! Har du funderingar om det praktiska, tveka inte att höra av dig. Dop och vigslar kan också ske utomhus. Kyrkorna i pastoratet är olika stora, och utifrån gällande restriktioner har varje kyrka ett ungefärligt maxantal. Observera därför att man inte kan vara fullt 50 personer i alla kyrkor.

Församlingarnas präster står också till förfogande för nattvardsgång i hemmet för den som önskar. Kontakta någon av prästerna för att komma överens om tid.

Järpås, Råda, Tun och Örslösa kyrkor kommer att hållas öppna helgfri måndag-torsdag mellan ca kl. 9-15 och helgfri fredag ca kl. 9-13 (så till vida det ej är någon förrättning i kyrkan). Välkommen in i kyrkan för enskild andakt och ljuständning.

 

För att hålla er informerade om eller vid frågor, se kalendern eller kontakta expeditionen på telefon 0510-48 52 00.

Expeditionen är stängd för spontanbesök. Besök måste avtalas om per telefon. Pastorsexpeditionens telefontider är måndag-tisdag, torsdag-fredag kl. 10-12 och onsdag kl. 13-15. Ni kan även kontakta ansvarig för respektive verksamhet. 

Någon går på en golvdekal med texten Visa hänsyn, håll avstånd.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Svenska kyrkan nationellt

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset.

I Södra Kållands pastorat följer vi kommunens rekommendationer när det gäller att undvika smittspridning. Smittskyddet i Västra Götaland trycker hårt på att det är var och ens ansvar att inte smitta andra.

Om du är orolig över det som händer och behöver någon att prata med är du välkommen att ta kontakt med någon av pastoratets präster eller diakon.

På Svenska kyrkans hemsida finns mer information