fika med avstånd utomhus
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Håll i - Håll ut - Håll avstånd

Pastoratets sida om coronaviruset uppdateras allt eftersom

Vi ställer om

Regeringens riktlinjer om att endast åtta personer får samlas syftar till att radikalt minska smittspridningen. Södra Kållands pastorat har därför, som i stort sett alla pastorat i Skara stift, fattat beslut om att tills vidare pausa församlingarnas gruppverksamhet. Beslutet påverkar också gudstjänstlivet då max 8 personer (plus personal) får samlas till gudstjänst. Från och med den 10/1 firar församlingarna gudstjänst enligt ordinarie predikotur. Titta i kalendern för att se var och när gudstjänster firas. Vid frågor, kontakta tjänstgörande präst.

Församlingarnas präster står också till förfogande för nattvardsgång i hemmet för den som önskar. Kontakta någon av prästerna för att komma överens om tid.

Järpås, Råda, Tun och Örslösa kyrkor kommer att hållas öppna helgfri måndag-fredag mellan ca kl. 9-15 (såvida det ej är någon förrättning i kyrkan). Välkommen in i kyrkan för enskild andakt och ljuständning. Kyrkorna är tidvis bemannade med möjlighet till samtal, bön, ljuständning och andra former. För att se vilka tider kyrkorna är bemannade och vilken tid andakt hålls kan ni klicka här.

 

För att hålla er informerade om eller vid frågor, se kalendern eller kontakta expeditionen på telefon 0510-48 52 00.

Pastorsexpeditionen har förändrade telefon- och öppettider.
Expeditionen är stängd för spontanbesök. Besök måste avtalas om per telefon. Telefontider måndag-tisdag, torsdag-fredag kl. 10-12 och onsdag kl. 13-15. Ni kan även kontakta ansvarig för respektive verksamhet.

 

 

Kyrkomötets andra session 
Kyrkomötet 2020 skedde i digital form och med ett begränsat antal ledamöter på grund av pandemin.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Svenska kyrkan nationellt

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset.

I Södra Kållands pastorat följer vi kommunens rekommendationer när det gäller att undvika smittspridning. Smittskyddet i Västra Götaland trycker hårt på att det är var och ens ansvar att inte smitta andra.

Om du är orolig över det som händer och behöver någon att prata med är du välkommen att ta kontakt med någon av pastoratets präster eller diakon.

På Svenska kyrkans hemsida finns mer information