fika med avstånd utomhus
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Håll i - Håll ut - Håll avstånd

Nyhet Publicerad Ändrad

Pastoratets sida om coronaviruset uppdateras allt eftersom

De flesta pandemirestriktioner är nu borttagna. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap. Vissa av Folkhälsomyndighetens rekommendationer finns fortfarande kvar, till exempel att du ska stanna hemma om du känner dig sjuk.

Välkommen att fira gudstjänst och delta i församlingens aktiviteter! Nu är det möjligt att göra det utan restriktioner.

 

För mer information se: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/atgarder-mot-covid-19/ 

 

Församlingarnas präster står till förfogande för nattvardsgång i hemmet för den som önskar. Kontakta någon av prästerna för att komma överens om tid.

Om du är orolig över det som händer och behöver någon att prata med är du välkommen att ta kontakt med någon av pastoratets präster eller diakon.

Järpås, Råda, Tun och Örslösa kyrkor hålls öppna helgfri måndag-torsdag mellan ca kl. 9-15 och helgfri fredag ca kl. 9-13 (så till vida det ej är någon förrättning i kyrkan). Välkommen in i kyrkan för en stund i stillhet.

För att hålla er informerade om eller vid frågor, se kalendern eller kontakta expeditionen på telefon 0510-48 52 00.

Pastorsexpeditionens telefon- och besökstider är måndag-tisdag, torsdag-fredag kl. 10-12 och onsdag kl. 13-15. Ni kan även kontakta ansvarig för respektive verksamhet. 

Någon går på en golvdekal med texten Visa hänsyn, håll avstånd.
Foto: Magnus Aronson/Ikon