Begravning och Urnsättning

Alla som bor i Sverige betalar en begravningsavgift som bland annat ger rätt till gravsättning på allmän begravningsplats och tillgång till lokal för begravningsceremoni. Medlem i Svenska kyrkan har möjlighet till begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Var den avlidne inte medlem i Svenska kyrkan kan man istället ordna en borgerlig begravning, dvs. en icke-kyrklig akt. Om de anhöriga ändå önskar en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan kan det vara möjligt, men det är alltid viktigt att respektera den dödes önskningar. En minnesgudstjänst kan då vara ett alternativ.

Begravningsombud

Länsstyrelsen förordnar Dan Hansson som begravningsombud för församlingsarna inom Lunds kommun för tiden 7 juni 2017 till och med den 31 december 2018. Begravningsombudet ska granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. 
Dan Hansson tel. 0738-354030.