Foto: Nils Rosberg

Begravning i Sandby, Revinge och Hardeberga

Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Andakter, gudstjänster och samtal i samband med död och begravning tar upp dessa frågor.

Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och att uttrycka våra tankar och känslor t.ex. i bön eller genom att tända ljus. De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

Begravningsgudstjänsten är avsked och överlåtelse. Avskedet är svårt och viktigt. Det är viktigt att den döde hedras på ett värdigt sätt. Det betyder mycket för sörjande att kunna se tillbaka på avskedet som inte bara en svår stund utan också som en fin minnesvärd högtid.

Begravningsgudstjänsten är också inte minst överlåtelse. Den älskade som döden har tagit ifrån  oss får vi i gudstjänsten överlämna åt Guds barmhärtighet. Gudstjänstens avsked och överlåtelse vill hjälpa oss att utan oro både minnas och lämna de döda för att leva för de levande.

Efterlevande livspartners erbjuds ett samtal i en sorgegrupp som startar varje termin. Varmt välkommen! Hör av dig till: Agneta Ljungberg, diakon: 046-50256 / 0730-274051 eller Michael Peters, präst: 046-50257/0737-628735
 
Allmän information om begravning i Svenska kyrkan hittar du här.

Läs mer på Kyrkoförvaltningens sida.

Läs mer om musik vid begravningsgudstjänsten 

 

 

 Detta Bårtäcke finns i södra sandby kyrka

Kontakt

Församlingsexpedition:
Tel: 046- 502 50
Telefontid: Måndag till fredag  10.00 -12.00 
Vi försöker dock alltid besvara alla samtal vid alla tidpunkter om vi är närvarande.

 

Vad kostar det?

Vad kostar det?

Begravningsgudstjänsten i kyrkan kostar inget om man tillhör Svenska kyrkan.

Samtliga församlingar inom Svenska kyrkan tillämpar ett clearingsystem där hemförsamlingen står för kostnaden om man begravs i en annan församlings kyrka.

Huvudprincipen är att det inte erbjuds en begravningsgudstjänst för ej medlemmar i Svenska kyrkan. Om det finns särskilda skäl och omständigheter kan undantag göras, efter kykoherdens godkännande och mot särskild avgift.

Lokal begravningspastoral