Konfirmation

Livet är fullt av frågor. Vad är egentligen lycka? Vilket ansvar har jag för någon annan? Varför är det så orättvist? Vem är Gud? Vad är en bra människa? Är jag en bra människa?

Att fundera över livets stora frågor gör vi nog alla då och då. Ibland finner man svar, men inte alltid. Att dessutom komma underfund med vem man är och vilken som är ens plats i denna stora värld är inte bland det lättaste.

Något som kan kännas bra är att dela sina tankar med andra. Det får du möjlighet att göra under tiden som konfirmand! Gemensamt ställer vi frågor och söker svar. Under konfirmandtiden tittar vi såklart också på vad den kristna tron har att erbjuda oss som lever idag.

DAgs att anmäla sig till läsåret 2021/2022. 

Nedan kan du läsa mer om våra olika grupper och alternativ! 

Anmäl dig här!

För dig som vill veta mer: Läs mer om konfirmation på Svenska kyrkans hemsida!

Härliga konfirmander
När man ser på foton med konfirmander inser man att vi i vår församling har förmånen att många av våra ungdomar blir konfirmerade. 

Det är en medveten satsning från församlingens sida som pågått under flera år, med personal och resurser, som gör att vi uppnår ett gott resultat och att konfirmation blir något som är angeläget för många.

Vi är ofta ute och leker och springer på gräsmattorna runt församlingshemmet. Det hörs rop och skratt. Ibland får jag kommentarer av förbipasserande som att ”Lär de sig inget?” eller ”På min tid fick vi lära oss psalmverser och tio Guds bud utantill.” Själv minns jag min egen konfirmation i Bara kyrka på 1980-talet. Vi fick redovisa vad vi lärt oss i form av ett förhör längst framme i en proppfull kyrka. På min lott föll att rabbla en del av trosbekännelsen. Sedan dess har Svenska kyrkan förändrat riktlinjerna för konfirmandarbetet. Betoningen har övergått från inlärning till upplevelse. Och varje konfirmandgrupp ska åka på läger.

Det som förr kallades redovisning, brukar vi nu benämna ”Konfirmandernas predikan”. Det blir ofta drama, en presentation av olika tankar, sång och musik. På ett sätt kan man säga att det är svårare nu än förr. På min tid skulle man mekaniskt återge utantill det man lärt sig. Nu måste konfirmanderna tänka själva kring tro, Gud och kärlek och formulera det på sitt eget sätt på konfirmationen. Som regel blir resultatet både gripande och fängslande.

För oss som ledare är leken ett sätt att skapa en god gemenskap i gruppen – en förutsättning för det goda samtalet som sedan följer. När vi leker och busar tillsammans, blir det också lättare att ”öppna upp” inför varandra. Det är ett sätt att skapa en tillitsfull bas att utgå från när vi funderar kring vad tro kan innebära i mitt liv. Många av de lekar vi använder är samtidigt ett slags övningar som går ut på att man ska hjälpa varandra och ta vara på varandras olika förmågor.

Förutom lekarna, har vi också alla unga ledare som en nödvändig resurs i vårt konfirmandarbete. Det är alla de ungdomar på fotona som inte bär kåpor. De är före detta konfirmander som vill fortsätta vara verksamma i församlingen. Samtidigt som de får en ledarutbildning, blir de ett oumbärligt stöd för oss anställda. De fungerar som ”bryggan” mellan oss vuxna och konfirmanderna. De sköter mycket av det praktiska och efterhand får de mer ansvar och ledarfunktioner. Tack och lov att vi har våra konfirmander! De livar upp och syresätter vår kyrka. De är som en värdefull skatt i församlingen.

Niclas Loive, kyrkoherde  

Konfirmeras som vuxen 
Blev du inte konfirmerad som tonåring? I din församling erbjuds alltid en möjlighet att konfirmeras som vuxen. De erfarenheter och upplevelser du hittills samlat är en tillgång när du fördjupar dig i livsfrågor och kristen tro. Klicka här för mer information!

 

Anna-Karin Persson

Anna-Karin Persson

Södra Sandby församling

Församlingspedagog

Charlotte  Vettlevik

Charlotte Vettlevik

Södra Sandby församling

Präst