Vill du eller ditt företag hjälpa oss att hjälpa?

Gör skillnad med matkassar till utsatta barnfamiljer i Södertälje.

Civilsamhället i Södertälje samarbetar för att dela ut mat till barnfamiljer i coronapandemins spår.

Svenska kyrkan har sedan slutet av mars delat ut matlådor med lagad mat till 150 personer två gånger i veckan. Allt fler söker kontakt och vi är flera civilsamhällesorganisationer som ser och möter familjer där behoven är stora. Familjer där föräldrarna hankar sig fram på extrajobb, familjer som på grund av rådande bostadssituation betalar dyra hyror, familjer som sammanfattningsvis har knappa resurser att få vardagen att gå ihop.

Vi ser nu att dessa familjers situation förvärras snabbt. De långsiktiga effekterna av de åtgärder som införts under Coronautbrottet kommer att drabba människor i en redan socio-ekonomisk utsatt situation mer än övriga befolkningen och vi ser nu att effekterna av människor i Södertälje förlorar sin inkomst.

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. När vi nu ser att familjer i Sverige faktiskt inte har denna tillgång är vi alla manade att bidra.

I ett samarbete mellan Södertälje stads Rödakorskrets, Svenska kyrkan i Södertälje, Läsfrämjarinstitutet, Bilda Öst och Främjarnas förening har vi nu börjat dela ut matkassar med basvaror till barnfamiljer i staden. Vi riktar oss till barnfamiljer i mycket utsatta situationer som inte kan täcka sina basala behov och lever under existensminimum.

Våra organisationers grundläggande principer och värdegrund handlar om allas lika människovärde och rättigheter, att vi alltid ska nå ut till de som befinner sig i utsatthet och aldrig lämna någon ensam i en kris.

Vi har till en början fått kassar med basvaror till 100 familjer skänkta från Ica Maxi Vasa. Stort tack till Jonas Berg och personalen på Ica Maxi Vasa för detta samhällsengagemang.

Vi har frivilliga som packar maten, vi har lokaler och organisation för att nå ut, men vi saknar finansiering. Vi vänder oss nu till fler företag i staden som kan tänka sig att bidra och samarbeta med oss.

För att ge ett exempel så kan ett bidrag på 250 kr hjälpa en barnfamilj i en akut situation med mat och ett bidrag på 2 500 kr kan mätta 10 barnfamiljer i Södertälje.

Ditt eller ert bidrag kan göra skillnad, tack!

Kontakt för företag och privatpersoner: matkasse.sodartalje@gmail.com
Bankgiro: 189-6034 eller Swish: 123 287 33 21
- märk betalningen ”Basvaror”.