Foto: Margarita Penaranda

Viktig information som berör gravsättningar av personer bosatta utanför Södertälje Pastorat.

Inom Södertälje pastorat har Kyrkogårdsdelegationen beslutat att förvaltningen endast vid synnerliga skäl kan ta emot en avliden som inte är folkbokförd i Södertälje pastorat.

Kriteriet som skall uppfyllas är att den avlidne har varit folkbokförd i Södertälje under större delen av sitt liv och ha en tydlig koppling till Södertälje.

Detta gäller nya kistgravar samt urngravar på alla kyrkogårdar inom pastoratet.

Ansökningarna finns nedan och måste inkomma till förvaltningen skriftligt.
Det går bra att mejla in ansökan till sodertalje.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se 

 

Ansökan om Ny kistgravplats för icke-pastoratsbo
Ansökan om Ny urngravplats för icke-pastoratsbo