Foto: Pixabay

Viktig information!

Gällande kistgravsättningar på Södertälje kyrkogård

Från 1 mars 2020 och tillsvidare kommer kistgravsättning i nya gravplatser inte längre att ske på Södertälje kyrkogård. Det beror på att Södertälje kyrkogård är fullbelagd och därmed inte längre har utrymme för nya kistgravplatser.

Gravsättning i nya kistgravar kommer därför framöver att ske på Tveta begravningsplats. Kistgravsättning i redan påbörjade gravplatser med aktiva gravrätter på Södertälje kyrkogård fortgår tills att dessa gravar är fullt utnyttjade. Möjlighet att gravsätta i andra gravskick på Södertälje kyrkogård kvarstår.