Våra kyrkogårdar

En stillsam plats med plats för sorg av olika slag

Inom Södertälje Pastorat finns det fem stycken kyrkogårdar/begravningsplatser. Dessa kyrkogårdar är:

  • S:ta Raghilds kyrkogård
  • Södertälje kyrkogård
  • Tveta begravningsplats och kyrkogård
  • Ytterenhörna kyrkogård
  • Överenhörna kyrkogård

Aktuell information om våra kyrkogårdar

Viktig information!

Gällande kistgravsättningar på Södertälje kyrkogård

Nya kistgravplatser på Tveta begravningsplats

bestämmelser gällande kistgravsättningar på Tveta begravningsplast fr o m 1 juni 2020

Tveta kyrkogård och begravningsplats

Nya servicestationer med bättre avfallssortering