Foto: Jim Elfström/Ikon

Vägen - att växa i tro

Läsårsundervisning i S:ta Ragnhilds kyrka.

Namnet på de första kristna var, de som tillhörde Vägen. De kunde ha valt något annat namn, de stora, de bästa eller om de varit mer ödmjuka ett namn som, de små eller de fattiga. Majoriteten av de tidiga kristna mötte aldrig den historiske Jesus men de följde honom likafullt ändå. Vägen gav både mening och identitet.

Att för en tid följa den vägen ger också oss en möjlighet att våga prova det nya och annorlunda. Att i sitt liv ge sig i kast med det största äventyret, utforskandet av Gud, människan och skapelsen. Att vara konfirmand är att gå vägen en bit med andra, att nyfiket ställa frågor, att finna nya svar på frågor som vi annars aldrig skulle ställa, att dela med oss av oss själva och att en tid i livet vara buren av andras böner.

Välkommen att vara konfirmand hos oss det kommande året!

Vad är det att vara konfirmand?

I år inbjuds alla som är födda 2007 till att vara konfirmander. Under året får vi umgås med varandra, fira gudstjänster, åka på läger och lära oss mer om vad kristen tro är och kan vara. Året avslutas med konfirmationsgudstjänsten. För att bli konfirmerad måste du vara döpt men är du inte döpt när året börjar går det bra att bli det under tiden.

Hur går det till?

Året bygger på tre delar. Regelbundna samlingar under hösten, vintern och våren (med ett helgläger i mars), en gemensam resa till England i maj och att vi firar söndagens gudstjänster tillsammans.

Vi arbetar i år med det material som heter Vägen-att växa i tro, och som ger oss fyra riktningar för våra samlingar och samtal. Dessa fyra riktningar är också namnet på fyra temaperioder under året då vi på flera sätt upptäcker vad vägen kan vara.

Vägens fyra riktningar är:

  • Uppåt
  • Inåt
  • Med
  • Utåt

En viktig del av konfirmandåret är den resa vi gör tillsammans under våren.

Vägen- att växa i tro

Start:
Söndag 10 oktober kl 16:00 i S:ta Ragnhilds kyrka. Sen anmälan möjlig till den 25 november.

Träffar:
Under oktober till maj träffas vi varannan torsdagseftermiddag.

Plats:
S:ta Ragnhilds kyrka och S:ta Ragnhildsgården.

Resa:
23-29 maj, Kristi himmelsfärds veckan.

Konfirmation:
Pingstdagen 5 juni 2022.

Kostnad:
För medlemmar i Svenska kyrkan 500 kr (en deposition som omvandlas till reskassa).

Ledare: lars.adolfsson@svenskakyrkan.se, präst,  08-550 914 81

ANMÄLAN TILL KONFIRMATION