Tveta kyrkogård och begravningsplats

Nya servicestationer med bättre avfallssortering

Vasbord och ny vattenpost

Tveta begravningsplats har fått nya servicestationer med ny utrustning. Vattenposter har bytts ut och är nu lättare att använda. Vasbord har tillkommit för ordnande av blommor, liksom nya sittbänkar och soffor. Handredskap finns att låna. Staket i trä ramar in servicestationernaoch växter är planterade för att skapa en trivsam miljö.

Servicestationerna är utrustade med flera sopkärl för att underlätta sorteringen av avfall. Varje station har tre sopkärl för komposterbart, plast och papper med holk för batteri/metall. Symbolerna för sorteringen följer Telge Återvinnings nya standard.

Mer info nedan om hur du ska sortera avfallet! 

Trädgårdsavfall

Här sorterar du växter och jord.

Plastförpackningar

Här sorterar du plastkrukor, gravljus, plastpåsar och hårda/mjuka plastförpackningar.

Papper

Här sorterar du blompapper, bärkassar, förpackningar av papper och kartong, wellpapp.

Metallförpackningar och batterier

I metallförpackningar sorterar du lock till gravljus. Batteriljus sorterar du i batteribehållaren.