Foto: IKON

Praktiska råd

Den som vill ordna med en begravning själv har stor frihet att göra så. Kremering och gravsättning får dock inte ske enskilt. Allt annat får man ordna själv - om man vill, kan och orkar.

Begravnings- och ceremonitider
äger rum på tisdag-fredag kl 11:00, 13:00 och 15:00.

Följande tjänster är avgiftsfria och ingår i begravningsavgiftena:

 • Lokal för bisättning/visning
 • Lokal för begravningsceremoni (med eller utan kristna symboler)
 • Kremering
 • Gravöppning
 • Gravplats (kist- eller urngrav) för 25 år
 • Gravsättning (alternativt spridning/jordning av aska i minneslund)
 • Vissa transporter

Dödsboet står för följande kostnader:

 • Kista
 • Bärare
 • Minnesstund
 • Transport till bisättning/begravningsceremoni
 • Gravsten
 • Skötsel av den enskilda graven

För begravning finns följande kapell/kyrkor:

 • Gravkapellet
 • Ljusets kapell
 • Löftets kapell
 • Tveta kapell
 • Hagabergs kapell
 • Alla Helgons kyrka
 • Brunnsängs kyrka
 • Lina kyrka
 • S:ta Ragnhilds kyrka
 • Tveta kyrka
 • Ytterenhörna kyrka
 • Överenhörna kyrka

Inom en månad

En begravning bör ske snarast efter dödsfallet. Lagen säger att gravsättning av kista och kremering måste ske inom en månad från dödsfallet. Man kan sedan vänta upp till ett år med gravsättningen av urnan. Under tiden förvaras den avgiftsfritt hos kyrkogårdsförvaltningen.

Medling

Det är viktigt att alla efterlevande är överens om hur begravningen ska genomföras. Begravningsbyrån, ditt eventuella trossamfund och kyrkogårdsförvaltningen kan hjälpa dig med råd och information.
Kan ni inte komma överens om det ska vara en kistbegravning eller kremering så kan ni begära en medling av kyrkogårdsförvaltningen. Samma sak gäller om ni inte kan komma överens om var gravsättning ska ske.

Gravskötsel

Man kan ingå avtal med kyrkogårdsförvaltningen om att denna sköter graven mot ersättning. Läs mer om Gravskötsel

Kyrkogårdsexpeditionen

Välkommen att höra av dig för att boka begravningskapell eller om du har frågor om gravrätter, gravskötsel eller övriga frågor om begravningsverksamheten.

Telefon: 08-550 913 30
För begravningsbokningar: 08-550 914 00
E-post: sodertalje.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Adress: Österåtvägen 1

Vi tar just nu inte emot besök på expeditionen. Välkommen att höra av dig via telefon eller e-post.

Öppettider
Måndag-fredag kl 09:00-15:00
Lunchstängt kl 12:00-13:00

Torsdagen den 10 juni är expeditionen stängd.

Samtliga röda dagar är förvaltningen stängd.