Foto: IKON

Praktiska råd

Den som vill ordna med en begravning själv har stor frihet att göra så. Kremering och gravsättning får dock inte ske enskilt. Allt annat får man ordna själv - om man vill, kan och orkar.

Begravnings- och ceremonitider
äger rum på tisdag-fredag kl 11:00, 13:00 och 15:00.
Bokning sker på telefon: 08-550 914 00
Helgfria måndagar - fredagar mellan kl: 9:00-15:00
stängt för lunch mellan 12:00-13:00.

Följande tjänster är avgiftsfria och ingår i begravningsavgiftena:

 • Lokal för bisättning/visning
 • Lokal för begravningsceremoni (med eller utan kristna symboler)
 • Kremering
 • Gravöppning
 • Gravplats (kist- eller urngrav) för 25 år
 • Gravsättning (alternativt spridning/jordning av aska i minneslund)
 • Vissa transporter

Dödsboet står för följande kostnader:

 • Kista
 • Bärare
 • Minnesstund
 • Transport till bisättning/begravningsceremoni
 • Gravsten
 • Skötsel av den enskilda graven

För begravning finns följande kapell/kyrkor:

 • Gravkapellet
 • Ljusets kapell
 • Löftets kapell
 • Tveta kapell
 • Hagabergs kapell
 • Alla Helgons kyrka
 • Brunnsängs kyrka
 • Lina kyrka
 • S:ta Ragnhilds kyrka
 • Tveta kyrka
 • Ytterenhörna kyrka
 • Överenhörna kyrka

Inom en månad

En begravning bör ske snarast efter dödsfallet. Lagen säger att gravsättning av kista och kremering måste ske inom en månad från dödsfallet. Man kan sedan vänta upp till ett år med gravsättningen av urnan. Under tiden förvaras den avgiftsfritt hos kyrkogårdsförvaltningen.

Medling

Det är viktigt att alla efterlevande är överens om hur begravningen ska genomföras. Begravningsbyrån, ditt eventuella trossamfund och kyrkogårdsförvaltningen kan hjälpa dig med råd och information.
Kan ni inte komma överens om det ska vara en kistbegravning eller kremering så kan ni begära en medling av kyrkogårdsförvaltningen. Samma sak gäller om ni inte kan komma överens om var gravsättning ska ske.

Gravskötsel

Man kan ingå avtal med kyrkogårdsförvaltningen om att denna sköter graven mot ersättning. Läs mer om Gravskötsel

Broschyrer om begravningar

Nedan finnns det nedladdningsbara broshyrer med information om begravningar på flera språk.