"På väg till Emmaus"-Måndag 22 april

Ekumenisk pilgrimsvandring

Måndag 22 april, Annandag påsk

  • 08:30 Morgonbön i S:ta Ragnhilds kyrka med Jenny Arnerlöf från Baptiskyrkan. Sedan vandrar vi mot Tveta kyrka. Vandringen är ca 7-8 km lång. Både ovana och vana pilgrimsvandrare är varmt välkomna. Vi delar samtal och tystnad längs vägen och gör korta stopp för reflektion kring pilgrimmens nyckelord.
  • 11:00 Vi svslutar vandringen med att fira högmässa tillsammans i Tveta kyrka. Mässan leds av Mikael Nyhlén. Kyrkkaffe efteråt.

Kontakt: elisabeth.linde@venskakyrkan.se tfn 08-550 913 02.