Någon spelar kyrkorgel.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Musiker

Ska du gifta dig och vill diskutera musiken? Planerar du ett dop eller en begravning och vill få förslag på psalmer? Vill du börja sjunga i en av våra många körer? Kontakta oss gärna!

    Vad gör en kyrkomusiker?

    Kyrkomusikerna leder musiklivet i våra församlingar. De ägnar mycket tid åt förberedelser, övar på instrument, väljer körrepertoar, tar fram texter och noter, väljer musik och sätter ihop konsertprogram. Kyrkomusikerna spelar och leder församlingssången vid gudstjänster, dop, konfirmationer, vigslar och begravningar. De ordnar musikgudstjänster och konserter i kyrkan, leder barn-, ungdoms- och vuxenkörer samt ger lektioner i sång samt piano- och orgelspel.

    Vad är skillnaden mellan en kantor och en organist?

    Inom Svenska kyrkan kan man som kyrkomusiker arbeta som organist eller kantor. Organisterna är högskoleutbildade, kantorerna har vanligtvis en folkhögskoleutbildning.