Foto: Eva Åhlander

Församlingshemmet i Enhörna

Församlingshemmet rymmer max 50 personer och lånas ut till församlingsbor i samband med dop i någon av församlingens kyrkor.

Regler som gäller samtliga uthyrningslokaler:

Ordning

 • Rökförbud gäller i samtliga rum!
 • Glöm inte att kontrollera att ytterdörrar och fönster är låsta när du lämnar lokalen!
 • Se till att det inte är skräpigt utomhus!
 • Kom ihåg att släcka alla lampor och ljus!
 • Hyrestagaren äger ingen egen rätt att ändra värmereglagen.
 • Nyckeln lämnas i brevlådan utanför församlingshemmet nästföljande vardag.

Inventarier

 • Inga inventerier - förutom bord och stolar - får flyttas! Dessa ska återställas efter uthyrningstiden (se anslag i stora salen).
 • Glas och porslin som skadas ersätts av hyrestagaren. Kontakta pastoratskansliet, tfn 08-550 913 50.

Säkerhet

 • Utrymningsvägar får ej blockeras! Se brandskyddsritning eller utrymningsplan.
 • Förvissa er innan uthyrning var brandsläckare och nödutgångar finns!

Städning

 • Lokalerna ska alltid städas (se städinstruktioner för varje lokal)
 • Bord, stolar etc. ska återställas (se anslag i lokalen) efter uthyrning oavsett uthyrningens ändamål. Detta gäller även då catering eller annan person än hyrestagaren anlitas till sammankomsten!
 • Bristfällig städning som kräver omstädning, debiteras hyrestagaren med 200:-/timme.
 • Gällande Barnlokalen: Inga ballonger, serpentiner el.dyl. får lämnas kvar i lokalen!
 •  

Barnlokalen:  Max 15 personer

Församlingshemmet:  Max 50 personer