Foto: Södertälje pastorat

Kyrkvaktmästare

Kyrkvaktmästare kontrollerar dagens aktiviteter i kyrkan och hjälper till med allt det praktiska kring en gudstjänst, ett dop, en vigsel, en begravning, ett konsertarrangemang eller något annat som kyrkan har planerat.