Närbild på en lila klöverblomma.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Inför begravningen

Inom kort efter dödsfallet bör man ta kontakt med den avlidnes församling och anmäla dödsfallet samt önskan om begravning. Det kan man göra själv eller få hjälp med av en begravningsbyrå.

I kontakt med kyrkogårdsförvaltningen och församlingen kan man boka datum för begravningsgudstjänsten och, om olika möjligheter finns, önska var gudstjänsten ska äga rum någonstans.

Man får även veta vilken präst som kommer att hålla i gudstjänsten.

Kyrkorum, vaktmästare, präst, musiker och eventuella bärare av kistan har redan betalats via kyrkoavgiften och innebär därför inga extra kostnader om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.

Efter bokningen blir ni anhöriga till den avlidne kontaktade av den präst som ska hålla i begravningen. Prästens funktion är att stödja, hjälpa er och utforma begravningsgudstjänsten tillsammans med de anhöriga.

En begravning bör ske snarast efter dödsfallet. Lagen säger att gravsättning av kista och kremering måste ske inom en månad från dödsfallet.

Gravsättning av urna ska ske inom ett år. Under tiden förvaras den avgiftsfritt hos kyrkogårdsförvaltningen.

 

Frågor om dödsfall och begravning

Hur och var anmäler man ett dödsfall?
Ett dödsfall anmäls till Skatteverket. De utfärdar gravsättnings- och kremeringsintyg som krävs för en begravning. Från Skatteverket får man också andra handlingar som registerutdrag (behövs vid bankkontakter), dödsfallsintyg och släktutredning (behövs senare vid bouppteckning).

 

Hur bokar man begravning?
Det vanligaste är att anhöriga till den avlidne tar kontakt med en begravningsbyrå som i sin tur tar kontakt med kyrkans expedition samt anmäler dödsfallet till Skatteverket.

Anhöriga kan självfallet själva ta kontakt med kyrkans expedition och anmäla dödsfallet. I många fall görs både och – de anhöriga kontaktar kyrkans expedition direkt i samband med dödsfallet, diskuterar om begravningen för att sedan ta kontakt med en begravningsbyrå som gör den formella bokningen.

Begravningsbyrån planerar tillsammans med de anhöriga för begravningen. I samråd bokas datum för begravningsgudstjänsten samt platsen för densamma. Även gravplats bokas genom begravningsbyrån. Man får också veta vilken präst som kommer att hålla i gudstjänsten.

 

Vilka uppgifter har en begravningsbyrå?
En begravningsbyrå kan hjälpa till med allt praktiskt runt en begravning, men det sker alltid på uppdrag av de anhöriga. Det är de anhöriga som bestämmer vem som ska göra vad.

 

Vem bestämmer om begravningen?
Det gör de anhöriga, eller dödsboet. Ibland kan det vara svårt att komma överens om praktiska frågor. Samtala gärna med präst eller begravningsentreprenör så tidigt som möjligt, de kan hjälpa till med råd.

Kyrkogårdsexpeditionen: Boka gravskötsel, begravning och gravsättning

Välkommen att höra av dig för att boka begravningsceremoni eller gravsättning inom Södertälje pastorat eller om du har frågor om gravrätter, gravskötsel eller övriga frågor om begravningsverksamheten.

Kyrkogårdsfrågor
Hit ringer du gällande frågor om gravskötsel, gravrätt eller allmänna frågor rörande våra kyrkogårdar eller begravningsverksamheten.

Just nu är vår telefonlinje för kyrkogårdsfrågor stängd pga personalbrist.

Besökstider
Observera att expeditionen på kyrkogårdsförvaltningen för tillfället har stängt för besökare.

Begravningsbokningar
Hit ringer du för att boka gravsättning eller begravningsceremoni inom Södertälje pastorat.

För begravningsbokning, ring 08-550 914 00 under följande öppettider:

Helgfri måndag- fredag kl. 09:30-12:00

E-post: sodertalje.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se 

Besöks-/postadress: Österåtvägen 1, 152 40 Södertälje

Kontakta expeditionen

Välkommen att höra av dig till oss på expeditionen för att boka dop och vigsel - eller för andra frågor om Svenska kyrkan, t ex medlemskap, aktiviteter, gudstjänster, m. m.
Här finns också finsktalande personal, tfn 08-550 914 80.

E-post: sodertalje.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefonväxel:  08-550 913 50

Öppettider
Måndag-torsdag kl 09:30-14:00 
Lunchstängt kl 12:00-13:00
Fredag kl 09:30-12:00

Besöksadress: Mälaregatan 4, 151 71 Södertälje.
Expeditionen och församlingshemmet (S:ta Ragnhildsgården) finns bakom S:ta Ragnhilds kyrka.

Postadress: Södertälje pastorat, Mälaregatan 6, 151 71 Södertälje

Hemsidans adress: www.svenskakyrkan.se/sodertalje