Gravplats utan gravrätt

Vad innebär det?

Om du väljer en gravplats utan gravrätt innebär det en gemensam men anonym grav. Exempel på gemensamma gravplatser utan gravrätt är minneslundar, urnischar och askgravlundar. Du som anhörig har ingen egen gravplats att gå till utan delar platsen med andra anhöriga. Utsmyckning på dessa gravplatser är gemensam och anvisad till vissa platser inom gravområdet. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar utan kostnad för skötseln.

  • Askgravlund finns på Södertälje Kyrkogård
  • Minneslund finns på Södertälje Kyrkogård, Tveta Kyrkogård samt Ytterenhörna Kyrkogård
  • Urnnisch finns på Södertälje Kyrkogård

Här hittar du information om våra Minneslundar och Askgravlunden