Foto: Elisabeth Jonsson

Bildarkiv

Här finns bilder från pastoratets kyrkogårdar och begravningsplatsen